Chcete se stát dobrovolníkem? >>>
Naše programy >>>
Dobrovolnictví v zahraničí >>>
Dobrovolnická burza na dobrovolnik.cz >>>
Další odkazy >>>
Úvod >>>
Kdo je kdo >>>
Naše programy >>>
Realizované programy >>>
Koalice dobrovolnických iniciativ >>>
Chcete nás podpořit? >>>
Dobrovolnictví v médiích >>>
Naše programy >>>
Naše služby >>>
Hledáte dobrovolníky >>>
Chcete nás podpořit? >>>
Knihovna>>>
Nabídka studentům >>>
Aktuality >>>
Dobrovolnictví v  médiích>>>
Odkazy >>>
Společenská odpovědnost firem>>>
Křesadlo hledá partnera>>>
Malý námořník-možnost prezentace>>>
Reference>>>
Hlavní stránka


(česky) (english)
 
Mapa webu
Informace o Hestii
Pro dobrovolníky
Společenská odpovědnost firem
Pro všechny ostatní


kdo je kdo Kontakty
mapa Kde nás najdete

Hestia, o.s.
- Národní dobrovolnické centrum
- Metodické a vzdělávací centrum
Na Poříčí 12 (palác YMCA)
110 00 PRAHA 1
tel.: 2 24 87 20 75-7
fax: 2 24 87 20 76

Program Pět P Anděl
Štefánikova 21
150 00 Praha 5
tel.: 257 328 901
fax: 257 328 911

IČO: 67779751

Bankovní spojení:
Raiffaisen Bank
č. účtu: 817989001/5500
Česká spořitelna
č. účtu: 1940979399/0800webhosting, webdesign
publikační systém:
Econnect

webmaster: Ota Steinbauer


www.cev.be www.dobrovolnik.cz logo ERD 2011

HESTIA, občanské sdruženíhestia-logo

Posláním občanského sdružení HESTIA je vytváření pozitivních a funkčních mezilidských vztahů v rámci rodiny i v širším kontextu občanské společnosti. Hestia podporuje a realizuje výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenstí a terapii, supervize a stáže pro dobrovolníky i profesionály. HESTIA vydává účelové publikace, navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR a v zahraničí a přispívá k propagaci a publicitě uvedených aktivit.
Stručně o historii organizace, texty výročních zpráv od roku 1998 a kontakty na zaměstnance najdete zde.

Národní dobrovolnické centrum

Národní dobrovolnické centrum vede programy a projekty v oblasti dobrovolnictví. Centrum podporuje rozvoj a koordinuje činnost regionálních dobrovolnických center a programů.

Metodické a vzdělávací centrum

Metodické a vzdělávací centrum se zaměřuje na vzdělávání a supervizi profesionálních pracovníků v sociálních a sociálně zdravotních službách a dalších pomáhajících profesích.


a k t u á l n í  n a b í d k a   H e s t i a :

Supervize pro koordinátory dobrovolníků
Nabízíme Vám další cyklus supervizních setkání určený koordinátorům dobrovolníků. Otvíráme nový běh devíti setkání supervize, tentokrát od října 2011 do června 2012.
Podrobné informace - viz rubrika:
Aktuality přidáno 23. 6. 2011

Úvod do supervize v pomáhajících profesích
NOVÝ TERMÍN 20. - 21.9. a 11. - 12.10.2011

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zdravotnické, pedagogické a další pracovníky, pro zástupce managementu poskytovatele a další zájemce.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy a základními metodami supervize v pomáhajících profesích.
Pozvánka a přihláška viz rubrika:
Aktuality upraveno 15. 8. 2011

Metodika vzdělávacích plánů
Příručku Metodika vzdělávacích plánů, která vznikla v projektu Celoživotní vzdělávání v sociálních službách v roce 2007 si můžete stáhnout ve formátu pdf. Pro praktické použití máte navíc k dispozici jednotlivé analýzy a osnovy vzdělávacích potřeb a vzdělávacích plánů zaměstnanců i organizace ve formátu Word.
Metodika a osnovy ke stažení - viz rubrika:
Aktuality přidáno 5. 5. 2010

Pojištění dobrovolníků jako webová aplikace
Pro urychlení a zlepšení oběhu pojistných seznamů jsme připravili počínaje rokem 2010 webovou aplikaci, kde si každá partnerská organizace spravuje seznamy svých dobrovolníků i programů.
Podrobné informace - viz rubrika:
Naše služby, přidáno 18. 11. 2009

Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích je uveřejněno ve Věstníku MZ ČR č. 6 /2009 a na informačním portálu kvality MZ ČR.
Metodiku pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích zpracovala společnost Consult Hospital s.r.o.
Podrobnosti a odkazy na metodiku viz rubrika:
Aktuality přidáno 5. 10. 2009

Management dobrovolnictví I (základní kurz pro koordinátory dobrovolníků)
VYHLÁŠEN NOVÝ TERMÍN 28. - 30. LISTOPADU 2011

Kurz je určen pro zájemce o základní informace o managementu dobrovolnictví a pro začínající koordinátory dobrovolníků v organizacích. Cílem kurzu je seznámení s principy dobrovolnictví, s dosavadními zkušenostmi i bariérami dobrovolnictví v ČR, s metodikou získávání, přípravy i evidence dobrovolníků, se zákonem o dobrovolnické službě i s rolí dobrovolníků v sociálních, zdravotních a dalších službách.
viz rubrika:
Aktuality upraveno 19. 9. 2011

Management dobrovolnictví II (prohlubující výcvikový kurz pro koordinátory dobrovolníků) VYHLÁŠEN NOVÝ TERMÍN 16. - 18. LEDNA 2012
Kurz je určen pro koordinátory dobrovolníků, kteří ovládají základní informace o managementu dobrovolnictví a mají praxi ve vedení dobrovolníků.
Kurz se hlouběji zaměřuje na podíl osobní a profesní role koordinátora dobrovolníků, rizika práce v pomáhajících profesích a rozbor konkrétních témat souvisejících s jednotlivými dobrovolnickými programy (práce s dobrovolníky, syndrom vyhoření, supervize a evaluace, sebepoznávání). Součástí kurzu jsou zážitkové a supervizní techniky a zpracování osnovy dobrovolnického programu, resp. projektu supervize či evaluace dobrovolnického programu.
Pozvánka a přihláška viz rubrika:
Aktuality upraveno 10. 10. 2011

Vodafone program „Den pro neziskovku" POKRAČOVÁNÍ V ROCE 2011
HESTIA je partnerem firmy Vodafone ČR v programu „Den pro neziskovku“, ve kterém zaměstnanci z pracovišť firmy po celé ČR mohou jeden den v roce místo do práce jít pomáhat do neziskové organizace. Zaměstnanci Vodafone mají s podobnými činnostmi již zkušenosti, můžeme je doporučit.
Pokud máte zájem, pošlete nám seznam vašich akcí, formulář najdete v rubrice Aktuality.
viz rubrika:
Aktuality upraveno 20. 2. 2011

Sebepoznávání v pomáhajících profesích
Nabízíme vám kurz, který vás může profesionálně posílit a osobně obohatit.
Cílem kurzu je umožnit účastníkům lépe zvládnout nároky profese a posílit kompetence ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a poskytovaným službám prostřednictvím sebepoznávání.
Kurz nabídne účastníkům principy i techniky sebepoznání formou interaktivních zážitkových výcvikových metod. Kurz naučí účastníky využívat supervize a komunikační techniky jako ochranu před vyhořením i jako nástroj zvyšování kvality péče.
viz rubrika:
Aktuality přidáno 5. 7. 2008

Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti
Výstupy z dosud nejobsáhlejšího výzkumu dobrovolnictví najdete v publikaci "Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století". Knihu můžete od ledna 2011 získat v HESTIA, o.s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, e: hestia@hest.cz.
Leták s popisem obsahu knihy najdete v rubrice:
Aktuality přidáno 20. 12. 2010

  

d a l š í  a k t u a l i t y :

Nominace na cenu Křesadlo v Olomouckém kraji
V rámci Evropského roku dobrovolníků vyhlašuje Dobrovolnická sekce Unie nestátních neziskových organizací 1. ročník ceny Křesadlo, kterou v rámci slavnostního společenského večera převezme 8 vybraných dobrovolníků Olomouckého kraje. Široká veřejnost nebo zástupci organizací mohou nominovat dobrovolníky do 27. 10. 2011. Celý leták s veškerými informacemi je ke stažení zde
přidáno 28. 9. 2011

Křesadlo v Královéhradeckém kraji
Jste-li z Královéhradecka a chcete-li nominovat aktivního dobrovolníka na cenu Křesadlo, tak do toho! Letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví 2011. Rádi bychom také přispěli k propagaci a informovanosti veřejnosti o prospěšnosti práci dobrovolníků a proto jsme se rozhodli uspořádat ve spolupráci s občanským sdružením Hestia Cenu Křesadlo – ocenění dobrovolníků Královéhradeckého kraje. Obracíme se na Vás se žádostí. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se aktivně a bezplatně věnuje některé ze znevýhodněných skupin obyvatelstva, pomáhá všude tam, kde je potřeba, nominujte ho prostřednictvím přiložené přihlášky Přihláška.docx.
Komise ze všech návrhů následně vybere tři dobrovolníky, kteří Křesadlo získají. Záštitu nad touto akcí převzalo Město Hradec Králové a dobrovolníci přijmou ocenění přímo z rukou primátora Města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka.
Nominace prosím zasílejte nejpozději do 20. září 2011 buď na email s.sdruzeni@seznam.cz , nebo poštou na adresu Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové, kontaktní osoba Eva Kmínková, tel: 495 510 349. Pozvánku na předávání Křesadel si můžete prohlédnout zde
přidáno 11. 9. 2011

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb
Národní centrum podpory transformace je součástí projektu, jehož cílem je umožnit lidem s postižením žít takový život, který je běžný pro jejich vrstevníky. Na projektu spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kraji a vybranými zařízeními sociálních služeb. HESTIA jako partner realizátora 3P Consulting má v tomto projektu na starosti supervizi transformačních týmů v organizacích i krajích.
Další informace o projektu najdete v rubrice:
Naše projekty
přidáno 22. 4. 2011

NORMÁLNÍ JE POMÁHAT
Dokumentární film o dobrovolnictví pro zdravotně postižené je na světě. Obsahuje tři příběhy: Šachista, Tonička a Sportovec. DVD s dokumentem můžete získat v HESTIA, o.s., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, e: hestia@hest.cz.
Leták o filmu najdete v rubrice:
Aktuality
přidáno 20. 12. 2010

HESTIA je organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží
Pro období let 2011 až 2015 byl HESTIA, o.s. udělen titul "Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží".
Seznam nově uznaných organizací najdete v rubrice:
Aktuality
přidáno 20. 12. 2010

Dobrovolníci mění svět
Evropská komise zahajuje Evropský rok dobrovolnictví 2011.
Výběr z webu EU se základními informacemi a odkazy na další weby najdete v rubrice:
Aktuality
přidáno 20. 12. 2010

Nová knížka - Mentoring -
Právě vyšla v nakladatelství Portál knížka: Mentoring Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví
Více informací viz rubrika:
Aktuality
přidáno 22. 10. 2010

MPSV - Metodický pokyn č. 1/2009 k limitům využití dobrovolnické služby u osob v hmotné nouzi
Pro výkon dobrovolnické služby jsou nutné určité osobní předpoklady. Pro zamezení situace, že by orgány pomoci v hmotné nouzi doporučovaly všem osobám v hmotné nouzi činnost v dobrovolnických organizacích, a nikoli pouze těm, které jsou pro tuto činnost vhodné, vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra tento metodický pokyn.
Informace najdete v rubrice:
Aktuality
přidáno 29. 4. 2009

Souvislosti zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. s jinými právními předpisy a ustanoveními upravujícími podmínky v nezaměstnanosti.
Podrobnou informaci zpracovalo oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby, odboru prevence kriminality MV ČR.
Celý text najdete v rubrice:
Aktuality
přidáno 9. 3. 2009

Sborníky z konferencí v Kroměříži
Na webových stránkách Klubu UNESCO Kroměříž v položce "Sborníky" najdete sborníky z minulých konferencí věnovaných dobrovolnictví a dárcovství.
Podrobnosti najdete
zde - www.unesco-kromeriz.cz
přidáno 4. 8. 2011

Úhrada cestovních výdajů jiným osobám (dobrovolníkům)
viz rubrika:
Aktuality přidáno 9. 2. 2009

Stanovisko Hestia ke změně zákona
o sociálních službách ve vztahu k dobrovolnictví
viz rubrika:
Metodické materiály a publikace přidáno 15. 11. 2007

Heslo dobrovolník se objevilo v české verzi internetové encyklopedie wikipedia
Hojně citovaní autoři Hestie
viz adresa:
Dobrovolník přidáno 14. 12. 2007
  Doporučujeme atraktivní VŠ v Praze - náš partner                   Městská knihovna v Praze  
  Metropolitní univerzita Praha                                                                                               Centrum andragogiky           Městská knihovna v Praze

Sponzoři

Programy HESTIA podporují Nadace rozvoje občanské společnosti, Evropská komise z programu Mládež a z prostředků Evropského sociálního fondu, Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, Městská část Praha 5, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Generálním partnerem pro monitoring médií je NewtonIT  

HESTIA spolupracuje s Fórem dárců na zajištění projektu „Jeden den pro váš dobrý skutek“, realizovaný společností T-Mobile.Charles Stewart Mott Fundation  NROS  Fórum dárců  Hl. město Praha  www.newtonit.cz  EU  ESF